Oudervereniging

De oudervereniging bestaat uit een groep enthousiaste ouders die zich inzet voor de feestelijke activiteiten op school zoals bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest of het carnavalsfeest.  Ook doet de oudervereniging mee aan de projecten op school en organiseert zij een algemene ouderavond.

De oudervereniging vergadert op school. Deze vergaderingen zijn openbaar.

De oudervereniging vraagt de ouders aan het begin van het jaar een bedrag van € 25 (rek. nummer: NL73RABO0117152528 ovv de naam van uw kind) per kind te betalen waarmee zij activiteiten kunnen organiseren. De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. De oudervereniging heeft deze bijdrage heel hard nodig om de activiteiten te kunnen organiseren.

Om het jaar gaan we op schoolreis. Voor deze activiteit wordt een extra bijdrage gevraagd.

De betrokkenheid van de oudervereniging is groot en dat waarderen we zeer. Door de inzet van veel hulpouders beleven de kinderen mooie, uitdagende, leerzame en sfeervolle activiteiten met elkaar. Samen vieren vinden we belangrijk!

 

Notulen OV vergadering

Notulen 1e overleg OV 28-09-2016

Notulen 2e overleg OV 7-11-2016

Notulen 6e overleg OV 09-05-2017

Notulen 7e overleg OV 13-6-2017

1e overleg OV 27-09-2017

Notulen 4e overleg OV 14-3-2018

Onderdeel van Stichting Invitare, Openbaar Onderwijs

Ontwerp & Realisatie door OMJS Multimedia