Oudervereniging

 

De oudervereniging bestaat uit een groep enthousiaste ouders die zich inzet voor de feestelijke activiteiten op school zoals bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest of het carnavalsfeest.  Ook doet de oudervereniging mee aan de projecten op school en organiseert zij een algemene ouderavond.

De oudervereniging vergadert op school. Deze vergaderingen zijn openbaar.

De oudervereniging vraagt de ouders aan het begin van het jaar een bedrag van € 25 (rek. nummer: NL73RABO0117152528 ovv de naam van uw kind) per kind te betalen waarmee zij activiteiten kunnen organiseren. De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. De oudervereniging heeft deze bijdrage heel hard nodig om de activiteiten te kunnen organiseren.

Om het jaar gaan we op schoolreis. Voor deze activiteit wordt een extra bijdrage gevraagd.

De betrokkenheid van de oudervereniging is groot en dat waarderen we zeer. Door de inzet van veel hulpouders beleven de kinderen mooie, uitdagende, leerzame en sfeervolle activiteiten met elkaar. Samen vieren vinden we belangrijk.

Onderdeel van Stichting Invitare, Openbaar Onderwijs

Ontwerp & Realisatie door OMJS Multimedia