Medezeggenschapsraad

Een goede en juiste samenwerking tussen de ouders, leerkrachten en directie is essentieel op een basisschool. Deze samenwerking vindt op verschillende manieren plaats. Eén van de officiële overlegorganen is de Medezeggenschapsraad (MR). In de MR op De Kameleon worden de ouders en het personeel vertegenwoordigd door drie ouders en drie leerkrachten. De leden van de MR kunnen in dit overleg invloed uitoefenen op de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs. Ouders en leerkrachten kunnen zich verkiesbaar stellen voor deelname in de MR van De Kameleon.

De MR vergadert ongeveer 8 maal per jaar en deze vergaderingen zijn openbaar.

De MR notulen
Na vaststelling van de notulen, worden deze geplaatst op deze site.

schooljaar 2018 – 2019

notulen 24 september 2018  Notulen MR01 24 september 201811752

notulen 3 december 2018   2018-12-03 notulen MR 02

Onderdeel van Stichting Invitare, Openbaar Onderwijs

Ontwerp & Realisatie door OMJS Multimedia