Medezeggenschapsraad

Een goede en juiste samenwerking tussen de ouders, leerkrachten en directie is essentieel op een basisschool. Deze samenwerking vindt op verschillende manieren plaats. Eén van de officiële overlegorganen is de Medezeggenschapsraad (MR). In de MR op De Kameleon worden de ouders en het personeel vertegenwoordigd door drie ouders en drie leerkrachten. De leden van de MR kunnen in dit overleg invloed uitoefenen op de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs. Ouders en leerkrachten kunnen zich verkiesbaar stellen voor deelname in de MR van De Kameleon.

De MR vergadert ongeveer 8 maal per jaar en deze vergaderingen zijn openbaar.

De MR notulen
Na vaststelling van de notulen, worden deze geplaatst op deze site.

schooljaar 2017-2018

2018-01-30 Notulen MR

Notulen MR vergadering 3 oktober 2017

Schooljaar 2016-2017

MR Notulen 27-03-2017

Notulen MR vergadering 02-02-2017

notulen-mr-01-3-oktober-2016

Onderdeel van Stichting Invitare, Openbaar Onderwijs

Ontwerp & Realisatie door OMJS Multimedia