Tevredenheid

De mening van onze ouders en onze leerlingen ‘doet er toe’. Daarom nemen wij periodiek een tevredenheids onderzoek af.
De resultaten van dit onderzoek worden voorgelegd aan onze ouders en leerlingen en besproken in de medezeggenschapsraad. Hieruit volgen vervolgacties. Zo werken we samen aan een continue kwaliteitsverbetering.

In 2014 is er een tevredenheidspeiling geweest.
LTPg1649

OTPg2317

U vindt het inspectieverslag op
www.onderwijsinspectie.nl

Onderdeel van Stichting Invitare, Openbaar Onderwijs

Ontwerp & Realisatie door OMJS Multimedia