Samenwerken

Onze school maakt deel uit van Stichting Invitare Openbaar Onderwijs. Invitare betekent ā€¯uitnodigen / uitnodigendā€¯. Een goed contact tussen school en thuis bevordert het welbevinden van een kind.

Op De Kameleon informeren wij onze ouders over alle belangrijke gebeurtenissen op school. Over algemene schoolzaken in de beveiligde app Parro, maar ook over het wel en wee van uw kind(eren) in de wekelijkse takenbrief, tijdens de voortgangsgesprekken met ouders in het najaar en de rapportagegesprekken in de winter en net voor de zomervakantie naar aanleiding van de toetsresultaten.

We stellen het op prijs als onze ouders ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houden. Ook betrekken we ouders bij de school door aan allerlei activiteiten en de Jeelo projecten deel te nemen en mee te helpen met de organisatie.

Samen staan we klaar voor goed onderwijs, samen met u!

Onderdeel van Stichting Invitare, Openbaar Onderwijs

Ontwerp & Realisatie door OMJS Multimedia