Wie zijn wij?

De Kameleon is een jonge school en in 1999 opgericht vanuit een regionale ouderbehoefte naar openbaar en vernieuwend onderwijs.

Op de Kameleon zijn sociaal en emotioneel welbevinden, cognitief en creatief ontwikkelen en plezier en humor centrale begrippen. We werken adaptief en sluiten aan bij de onderwijsbehoefte van een kind.

De kinderen zitten gegroepeerd naar leeftijd en de school werkt met het leerstofjaarklassensysteem met differentiatiemogelijkheden.

We werken met methodes voor reken- en taalonderwijs en alle andere vakken worden in projectvorm aangeboden via Jeelo. Jeelo staat voor samen leren, samen werken en zelfstandig leren. Een thema duurt zes weken en daarin bieden we kennis en vaardigheden aan en gaan we op bezoek naar een maatschappelijke organisatie in de buurt. We openen en sluiten de projecten met alle groepen.

Op 1 oktober 2018 telde de school 189 kinderen, verdeeld over 8 groepen. We leven in een multiculturele samenleving en de Kameleon is een afspiegeling van de gemeente Mill en omstreken. De Kameleon is de enige openbare school in de nabije omgeving en heeft hierdoor ook een regionale instroom.

De kinderen stromen divers uit, van VMBO basis/kader tot VWO en naar verschillende scholen voor voortgezet onderwijs in de regio.

Op de Kameleon werkt een enthousiast, deskundig en gemotiveerd team met hart voor kinderen.

De naam Kameleon is zorgvuldig gekozen en karakteriseert de waarden van de school.

  • Een Kameleon past zijn kleur aan de omgeving.  Het leren omgaan met je emotie in verschillende situaties en omstandigheden is een aspect dat we kinderen mee willen geven,  met zelfvertrouwen en positieve weerbaarheid.
  • Een Kameleon heeft op de achterkant van zijn hoofd feitelijk een derde oog. Dit staat voor een ruim blikveld en open staan voor de ander en de wereld om je heen. Dit is een voorwaarde om veel dingen in je op te kunnen nemen en kritisch en creatief informatie te verwerken.
  • Een Kameleon heeft een lange tong. Een rappe tong staat bij ons voor goede uitdrukkingsvaardigheid.

We zijn trots op de school en maken graag een afspraak met u.

 

Wilt u meer lezen, klik dan door naar onze schoolgids schoolgids-Kameleon-2018-2019.

Wilt u de sfeer proeven en kennismaken? Bel gerust 0485-455028.

Onderdeel van Stichting Invitare, Openbaar Onderwijs

Ontwerp & Realisatie door OMJS Multimedia